fbpx Skip to main content

Gedrag en mentaliteit in het verkeer hoofdoorzaak voor huidige verkeerssituatie

Voor 2023 registreert Suriname gemiddeld 1 verkeersdode per week. In de media zijn de berichten bekend van zware aanrijdingen die doorgaans meerdere verkeersslachtoffers opeisen. De situatie houdt de samenleving bezig en de autoriteiten hebben de activiteiten in het kader van veilig verkeer verder opgevoerd. Oktober 2022 werden de verkeersboetes fors verhoogd. De maximale geldboete voor verkeersovertreders is SRD 25,000. Zo is de boete voor het rijden zonder een (geldig) rijbewijs SRD 7,500.

Een peiling is gehouden binnen Paramaribo om de mening van het publiek over de verkeerssituatie op te vangen. De resultaten van het onderzoek wezen de volgende aandachtspunten uit:

  • Onder de respondenten is 76% verkeersslachtoffer geweest of bekend met een verkeersslachtoffer in zijn of haar directe kringen.
  • Van de respondenten vindt 51% de huidige verkeersboetes(geldboete) momenteel goed, 26% zien liever dat die verder verhoogd worden.
  • De top drie hoofdoorzaken, volgens de respondent, van de diverse aanrijdingen zijn:
    • Gedrag in het verkeer (39%)
    • Rijden met een hoge snelheid (25%)
    • Afgeleid zijn in het verkeer w.o. mobiel gebruik (21%)
  • Gevraagd werd naar een voorstel t.a.v. de maximale hoogte van de geldboetes, deze kwam neer op gemiddeld ongeveer SRD 31,500. Interessant is dat vrouwen een hoger gemiddelde (SRD 38,000) opgaven dan mannen (SRD 25,000).

Deze resultaten geven aan dat het publiek van oordeel is dat de oorzaak van de vele aanrijdingen, voor een belangrijk deel, te maken heeft met het gedrag en mentaliteit van de verkeersdeelnemers. Zij zien ook graag dat de maximale geldboete verder opgetrokken wordt.

Voor het onderzoek is in januari een aselecte steekproef van 151 respondenten genomen onder ingezetenen in Paramaribo. De respondenten werden persoonlijk geïnterviewd, een betrouwbaarheidsinterval van 95% is gehanteerd met een foutenmarge van ongeveer 8%. Daarnaast is rekening gehouden met een adequate spreiding van belangrijke kenmerken van de steekproef z.a. geslacht en leeftijd.

CoreStats is een Surinaams bedrijf met een focus op data. Wij publiceren elke maand CoreFacts over interessante onderwerpen in Guyana, Suriname en Trinidad & Tobago. Hierbij gaan we in op de inzichten van het publiek over verschillende trends en ontwikkelingen binnen de samenleving.

Dashboard